ציוד מגן אישי

במסגרת עבודתו חשוף העובד לסיכונים שונים ומגוונים העלולים להשפיע על בריאותו ובטיחותו.

בחירת ציוד מגן אישי (צמ"א) חייבת להתבצע ע"י ממונה בטיחות רק לאחר הערכת סיכונים מתאימה אליהם חשוף העובד, לרוב הערכת הסיכון תבוצע באמצעות הליך jsa (job safety    (analysis

הליך זיהוי והערכת הסיכון ומניעתו ככול וניתן או צמצומו צריך להתבצע תחילה באמצעות אמצעי הגנה אחרים כגון: הרחקת הסיכון או ביטולו, שימוש באמצעי הגנה הנדסיים וכו'.

רק במידה ולא ניתן למנוע את הסיכון או לצמצמו לרמת "סיכון קביל" ולמזער את חשיפת העובד לפגיעה נעשה שימוש בצמ"א כאמצעי הגנה משלים נגד סיכונים משניים.

בבחירת הציוד חשוב לשים דגש על:

 • הערכת הסיכון, סיווגו והתאמתו
 • שימוש באמצעי הגנה נוספים
 • טיפול, תחזוקה, אחסנה וניקוי
 • התאמתו לעובד ולסביבת העבודה
 • תקנים ומפרטים שונים

יש לציין כי בהתאם ל"תקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי), התשנ"ז- 1997 יש התייחסות לחובות ואחריות המעסיק, מנהל העבודה והעובד עצמו.

 1. באחריות המעסיק לספק את הציוד לעובד מיד עם זיהוי הצורך ועל חשבונו וכן להחליף את הציוד מעת לעת בהתאם לצורך
 2. באחריות מנהל העבודה לוודא כי העובד עושה שימוש בצמ"א בהתאם לנהלי העבודה והוראות היצרן ולתדרכו בהתאם 
 3. באחריות העובד להשתמש בצמ"א כול עת שנדרש ולהתריע על כול ליקוי או תאריך תפוגה 

חשוב מאד לבצע בדיקה של הצמ"א ולוודא תקינותו ושלמותו וזאת בדגש על:

 1. טרם שימוש ראשוני
 2. לאחר שימוש ולפני אחסנה
 3. לאחר תיקון או אי שימוש תקופה ארוכה

לסיכום, בחירת צמ"א תבוצע רק באמצעות ממונה בטיחות מוסמך הבקיא בהליך הערכת סיכונים והתאמת האמצעים הנדרשים למניעת חשיפת העובד לפגיעה בבטיחותו ובבריאותו.

משרד "צביקה קאופמן- שירותי בטיחות וביטחון מתקדמים" בעל ניסיון רב בהליך הערכת סיכונים ובחירת צמ"א בהתאם לתקנים הבינלאומיים וידע מהארץ ומחו"ל.

דילוג לתוכן