רישוי לעסקים

חוות דעת לרישוי עסקים
תכנון וליווי עסקים מול גורמי רישוי
(משטרה, כב"ה, משרד הגנת הסביבה ועוד)
יעוץ בנושא נגישות השרות/ מתו"ס
ניסוח, תמחור וליווי מכרזים

דילוג לתוכן